ВО ПОТРАГА СТЕ ПО ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗВЕДУВАЊЕ ИЛИ ОДРЖУВАЊЕ НА ВАШИОТ ОБЈЕКТ?

oilmetal оилметал
ПЛАНИРАЊЕ
ПРОЕКТИРАЊЕ И ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА
Поддршка во подготвителната фаза на градба: почнувајќи од утврдување на финансиски и динамички планови, до архитектонско проектирање со 3D визуелизација.
оил метал oil metal
ИЗВЕДБА
НОВИ ГРАДБИ И РЕКОНСТРУКЦИЈА
Долгогодишно искуство во изведба на нови градби и реконструкција на постоечки, вклучително работа на специјализирани (медицински, образовни, спортски и безбедносни) објекти.
home - odrzuvanje 2
ОДРЖУВАЊЕ
ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ И РЕНОВИРАЊЕ
Тековно оддржување со 24-часовна поддршка на сите градежно-занаетчиски работи. Реновирање со имплементација на дизајнерски решенија.

ДЕЛ ОД НАШИТЕ ПРОЕКТИ

СЕРТИФИКАТИ И ЛИЦЕНЦИ

Сертификат за потврда на систем за управување со квалитет

Оил Метал ДООЕЛ е оценет и е во согласност со барањата на стандардот ISO 9001, со опсег на сертификација:

  • Изведба на завршни градби во градежнишство, нискоградба и високоградба

СЕРТИФИКАТИ И ЛИЦЕНЦИ

Сертификат за потврда на систем за управување со животна средина

Оил Метал ДООЕЛ е оценет и е во согласност со барањата на стандардот ISO 14001, со опсег на сертификација:

  • Изведба на завршни градби во градежнишство, нискоградба и високоградба

СЕРТИФИКАТИ И ЛИЦЕНЦИ

Сертификат за потврда на систем за управување со безбедност и здравјето

Оил Метал ДООЕЛ е оценет и е во согласност со барањата на стандардот OHSAS 18001, со опсег на сертификација:

  • Изведба на завршни градби во градежнишство, нискоградба и високоградба

СЕРТИФИКАТИ И ЛИЦЕНЦИ

Оил Метал ДООЕЛ е лиценциран, врз основа на член 26 од Законот за градење (“Службен весник на Р. Македонија” бр. 130/09) од Министерство за Транспорт и Врски на РМ за:
  • Изведувач на градби од втора категорија

оил метал 2

ГРАДЕЖНО ДРУШТВО ОД 1999 ГОДИНА

Повеќе информации

КЛИЕНТИ

  • buildproplus

Располагаме со опсежна референтна листа на проекти од различни области