Лиценци, Сертификати и Проверки

Оил Метал – Скопје е меѓународно сертифицирана компанија во градежниот сектор.

 

Нашата компанија е лиценцирана за изведба на градби од втора категорија од Министерството за Транспорт и Врски на Република Македонија. Дополнително, во работењето компанијата ги применува стандардите ISO 9001 за управување со квалитет, ISO 14001 за управување со животната средина и OHSAS 18001 – согласно сертификати надгледувани од LL-C во Чешката република.