Што работиме

oilmetal оилметал
Проектирање
Комплетна поддршка во подготвителната фаза на градба, вклучуваjќи:
 • Планирање и консалтинг
 • Архитектонско проектирање
 • 3D визуелизација
 • Утврдување на финансиски и динамички планови

За подетални информации, ве молиме кликнете повеќе.

оил метал oil metal
Изведбени проекти
Долгогодишно искуство во изведбата на нови градби и реконструкција на постоечки објекти. Поконкретно, во вршење на:
 • Изградба на нови градби
 • Реконструкција и пренамена на постоечки објекти
 • Подизведба на големи проекти
 • Работа на специјализирани простории (медицински, образовни, спортски и безбедносни)
 • Имплементација на дизајнерски решенија
 • Хортикултурно уредување

За подетални информации, ве молиме кликнете повеќе.

Повеќе
home - odrzuvanje 4
Тековно одржување
Тековно оддржување со 24-часовна поддршка, при што ги извршуваме сите завршни градежно-занаетчиски работи. Вклучително:
 • Припремни и бетонски работи
 • Имплементација на изолатерски работи
 • Крово-покривачки работи
 • Јакострујна и слабострујна електрика со
  автоматика
 • Подополагачки работи
 • Водовод и канализација
 • Гипсарски работи
 • Фасадерски работи
 • Молерофарбарски работи и Метални конструкции.

За подетални информации, ве молиме кликнете повеќе.

Повеќе